تفسیر «امتحان» در روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

تفسیر «امتحان» در روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

پنج شنبه ۳۱ خرداد - اقتصادی

وقتی گناه را به سیاهی در قلب تعبیر می‌کنند، آنچه که سیاهی را از بین می‌برد توبه است که باید با آن قلب را شستشو کرد. معلوم است که اگر بنده توفیق توبه پیدا کند اول خداست که به او توجه کرده است.