تلاش‌های امام عسکری(ع) برای ورود به دوران غیبت را تبیین کنیم

تلاش‌های امام عسکری(ع) برای ورود به دوران غیبت را تبیین کنیم

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) از نهم ربیع به عنوان فرصتی یاد کرد که می‌توان نگاه معرفتی به امام زمان(عج) را پررنگ کرده و تلاش‌های امام حسن عسکری(ع) برای ورود شیعه به دوران غیبت را تبیین نمود.