تمجید از بازیکنان جوان لیگ، پیش زمینه جوان‌گرایی در تیم ملی فوتسال

تمجید از بازیکنان جوان لیگ، پیش زمینه جوان‌گرایی در تیم ملی فوتسال

دوشنبه ۱۴ اسفند - ورزش

به نظر می‌رسد شرایط برای جوان‌گرایی در تیم ملی فوتسال فراهم باشد.