تمرکز زدایی خدمات و پیگیری حقوق ایثارگران با جدیت دنبال شود

تمرکز زدایی خدمات و پیگیری حقوق ایثارگران با جدیت دنبال شود

یکشنبه ۱۲ آذر - فرهنگی

شهر ری – ایرنا – مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران گفت : اهتمام ویژه برای تحقق حقوق ایثارگران و ارتباط مستمر و سازنده با این عزیزان از مهمترین رویکردهای بنیاد شهید می باشد.