تنظیم‌گری مشارکتی روش موفق در اجرای پروژه‌های شهر هوشمند

تنظیم‌گری مشارکتی روش موفق در اجرای پروژه‌های شهر هوشمند

چهارشنبه ۰۹ آذر - سیاست

رییس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری عدم همکاری دستگاه‌ها را یکی از دلایل متوقف شدن طرح‌های هوشمندسازی شهر دانست و روش تنظیم‌گری مشارکتی را بهترین روش اجرای این پروژه‌ها معرفی کرد.