تهیه جایگزین پوستی با روش چاپ زیستی برای درمان سوختگی

تهیه جایگزین پوستی با روش چاپ زیستی برای درمان سوختگی

دوشنبه ۱۴ اسفند - سیاست

محققان دانشگاه صنعتی امیر کبیر موفق شدند جایگزین پوستی به روش چاپ زیستی تهیه کنند تا در درمان بیماری‌های پوستی مورد استفاده قرار بگیرد.