تورم آلمان به محدوده حساس رسید

تورم آلمان به محدوده حساس رسید

دوشنبه ۲۰ آذر - اقتصادی

برای نخستین بار در دو سال اخیر تورم آلمان به دو درصد رسید.