توضیحی درباره فیلم منتشرشده از مرحوم آهنین‌جان

توضیحی درباره فیلم منتشرشده از مرحوم آهنین‌جان

سه شنبه ۰۱ اسفند - اقتصادی

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص فیلم منتشرشده در فضای مجازی از مرحوم قاسم آهنین‌جان شاعر خوزستانی، توضیحاتی ارائه کرد.