تکذیب ادعاهای یک نماینده مجلس

تکذیب ادعاهای یک نماینده مجلس

دوشنبه ۰۱ مرداد - ورزش

یک منبع آگاه در ریاست جمهوری در واکنش به ادعای اخیر یک نماینده مجلس گفت: کریمی قدوسی متاسفانه در فضای سیاسی کشور به چوپان دروغگو معروف شده و اگر احیانا حرف راستی بزنند، مایه تعجب خواهد بود و باید نسبت به آن واکنش نشان داد.