ثبت ملی ۶ اثر فرهنگی‌-تاریخی به استاندار خراسان شمالی ابلاغ شد

ثبت ملی ۶ اثر فرهنگی‌-تاریخی به استاندار خراسان شمالی ابلاغ شد

سه شنبه ۳۰ شهریور - فرهنگی

تهران- ایرنا- مراتب ثبت ملی ۶ اثر در فهرست میراث فرهنگی‌تاریخی از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار خراسان شمالی ابلاغ شد.