جانباز ۷۰ درصد بابلی به همرزمان شهیدش پیوست

جانباز ۷۰ درصد بابلی به همرزمان شهیدش پیوست

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

ساری – ایرنا- «مصطفی محمدی» جانباز ۷۰ درصد بابلی دوران هشت سال دفاع مقدس به همرزمان شهیدش پیوست.