جانسون: بدهی انگلیس به ایران و آزادی زندانیان دو مسئله جدا هستند

جانسون: بدهی انگلیس به ایران و آزادی زندانیان دو مسئله جدا هستند

شنبه ۲۶ خرداد - سیاست

نخست وزیر انگلیس و معاون وزیر خارجه در امور خاورمیانه و آفریقا مواضع لندن را درباره پرداخت بدهی ۴۲ سال پیش انگلیس به ایران بر سر یک معاهده تسلیحاتی میان دو کشور و آزادی نازنین زاغری بیان کردند.