جایزه ملی داستان حماسی در امتداد هنر انقلاب اسلامی است

جایزه ملی داستان حماسی در امتداد هنر انقلاب اسلامی است

شنبه ۲۰ خرداد - فرهنگی

مشهد- ایرنا- رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی گفت: جایزه ملی داستان حماسی که از سال ۹۷ در حوزه هنری خراسان رضوی پایه گذاری شد، یک نوع بازگشت و احیای جریان هنر حماسی در امتداد هنر انقلاب اسلامی بود.