جایزه یک عمر دستاورد هنری جشنواره لوکارنو به مت دیلون رسید

جایزه یک عمر دستاورد هنری جشنواره لوکارنو به مت دیلون رسید

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم لوکارنو جایزه یک عمر دستاورد هنری در سال ۲۰۲۲ را به مت دیلون اختصاص داد.