جدیدترین قیمت گوشت قرمز

جدیدترین قیمت گوشت قرمز

جمعه ۱۴ بهمن -

مشاهدات میدانی از سطح بازار حاکی از آن است که قیمت گوشت قرمز نسبت به هفته گذشته با کاهش نسبی در بازار همراه بوده است.