جذب معلمان باکیفیت هدف ویژه دولت سیزدهم

جذب معلمان باکیفیت هدف ویژه دولت سیزدهم

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به جذب معلمان با کیفیت دارد.