جزئیات رنگبندی کرونایی استان‌ها به تفکیک هر شهر

جزئیات رنگبندی کرونایی استان‌ها به تفکیک هر شهر

سه شنبه ۲۹ خرداد -

پس از انتشار تازه ترین رنگ‌بندی کرونایی کشور، فایلی تفکیکی از رنگبندی شهرها و شهرستان‌ها منتشر شد.