جشنواره ملی پوشش اصیل ایرانی فرصتی برای تبیین باورهای دینی است

جشنواره ملی پوشش اصیل ایرانی فرصتی برای تبیین باورهای دینی است

یکشنبه ۰۲ مهر - فرهنگی

ارومیه – ایرنا – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی برگزاری جشنواره ملی پوشش اصیل ایرانی، اسلامی را فرصتی مهم و مغتنم برای تبیین باورهای دینی به نسل جوان و نوجوان جامعه دانست.