جشنواره «نوجوونیم» فراخوان داد

جشنواره «نوجوونیم» فراخوان داد

چهارشنبه ۱۹ بهمن - فرهنگی

تهران- ایرنا- سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فراخوان جشنواره «نوجوونیم» را با هدف انتخاب نوجوانان برگزیده پایتخت منتشر کرد.