جعفری: مسلمانان باید از روز قدس برای وحدت بهره برداری کنند

جعفری: مسلمانان باید از روز قدس برای وحدت بهره برداری کنند

سه شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان با اشاره به برقرار شدن رابطه سیاسی میان برخی کشورهای عربی منطقه با رژیم صهیونیستی گفت: این موضوع موجب شرمساری است و تاریخ این خیانت را فراموش نخواهد کرد.