جلودار شما کیست؟ + صوت

جلودار شما کیست؟ + صوت

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- استاد حوزه علمیه گفت: ملاک و شاخص دینداری افراد به نماز و روزه نیست بلکه باید دید جلودار و امامش کیست.