جنتی: نامزدهای انتخابات از همین امروز درست سخن بگویند

جنتی: نامزدهای انتخابات از همین امروز درست سخن بگویند

شنبه ۲۶ خرداد - ورزش

دبیر شورای نگهبان گفت: نامزدهای محترم باید در فرایند تبلیغات انتخابات، حرف‌های درست و کارشناسی شده بزنند و در عمل نیز به آن پایبند باشند و بدانند مردم از آن‌ها مطالبه خواهند کرد؛ پس از همین امروز درست سخن بگویند و وعده‌های بدون پشتوانه ندهند.