جهانگیری: آنچه در توان دولت و کشور باشد برای خوزستان انجام می‌دهیم

جهانگیری: آنچه در توان دولت و کشور باشد برای خوزستان انجام می‌دهیم

سه شنبه ۳۰ شهریور - ورزش

معاون اول رییس جمهور عصر امروز جمعه با استقبال استاندار، امام جمعه دزفول و جمعی از مقامات محلی وارد فرودگاه دزفول شد.