جوانان مستعد و خوشفکر راهی سومین جشنواره رادیویی «پژواک» شدند

جوانان مستعد و خوشفکر راهی سومین جشنواره رادیویی «پژواک» شدند

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- یکی از داوران سومین جشنواره ملی مستند رادیویی «پژواک» با اشاره به رشد کیفی آثار ارائه شده به جشنواره گفت: جوانان مستعد و خوشفکر راهی این رویداد شدند و باید به آینده برنامه‌سازی رادیو در قالب مستند امیدوار بود.