حاج قاسم سلیمانی با تدبیر مانع از تبدیل شدن کشور به میدان جنگ شد

حاج قاسم سلیمانی با تدبیر مانع از تبدیل شدن کشور به میدان جنگ شد

سه شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی گفت: حاج قاسم سلیمانی کشور را وارد جنگ نکرد بلکه با تدبیر مانع از تبدیل شدن کشور به میدان جنگ شد و دشمن را در خانه اش نابود کرد و پشتوانه قدرت را برای دیپلماسی و مذاکره فراهم کرد.