حال و هوایی ضد صهیونیستی تهران در روز جهانی قدس

حال و هوایی ضد صهیونیستی تهران در روز جهانی قدس

پنج شنبه ۰۳ اسفند - ورزش

امسال به دلیل شیوع کرونا روز جهانی قدس در تهران متفاوت‌تر از سنوات گذشته برگزار می‌شود و مراسم‌های نمادینی از جمله اهتزاز پرچم فلسطین و به آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی در کنار فعالیت‌های فرهنگی مختلف، در مناطق مختلف پایتخت به اجرا آمده است.