حاکم اسلامی باید دارای علم، تقوا و بینش سیاسی باشد

حاکم اسلامی باید دارای علم، تقوا و بینش سیاسی باشد

پنج شنبه ۰۴ مرداد - ورزش

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: حاکم اسلامی باید دارای علم، تقوا و بینش سیاسی باشد تا بتواند مدیریت درستی در جامعه داشته باشد.