حدادعادل: آمار تخلفات در پاسداشت زبان فارسی بالا است

حدادعادل: آمار تخلفات در پاسداشت زبان فارسی بالا است

چهارشنبه ۱۹ بهمن - فرهنگی

تهران- ایرنا- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تاکید بر اینکه آمار تخلفات در شهر بیش از آماری است که نیروی انتظامی ارائه می‌دهد، گفت: نیروی انتظامی می‌تواند به افراد متخلف چند دوره اخطار دهد و اگر تغییری ایجاد نشد، فروشگاه را تعطیل کند.