حسن فتحی: در مقابل این گروگانگیری سکوت نمی کنم

حسن فتحی: در مقابل این گروگانگیری سکوت نمی کنم

یکشنبه ۳۱ تیر - فرهنگی

حسن فتحی با بیان اینکه تمام مشکلات پیش آمده برای فیلم «مست عشق» بخاطرسودآوری مالی است، معتقد است: من، فرهاد توحیدی و هنرمندان ایرانی و ترک «مست عشق» شیره جان خود را با تمام باورها و اعتقاداتمان سر این کار گذاشتیم و حقیقت هیج‌گاه پشت دروغ‌هایی که گفته می‌شود، پنهان نمی‌ماند.