حسین سلیمانی بهترین بازیگر جشنواره تی‌ئته برزیل شد

حسین سلیمانی بهترین بازیگر جشنواره تی‌ئته برزیل شد

سه شنبه ۳۰ شهریور - فرهنگی

تهران- ایرنا-  فیلم‌ سینمایی «کولبرف» در هشت بخش از جشنواره فیلم تی‌ئته برزیل کاندید و حسین سلیمانی برنده‌ جایزه بازیگری مرد شد.