حضور آثار سینمایی در جشنواره‌های خارجی مستلزم اخذ پروانه نمایش است

حضور آثار سینمایی در جشنواره‌های خارجی مستلزم اخذ پروانه نمایش است

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- بنابر آیین‌نامه و دستورالعمل نمایش فیلم، هرگونه حضور و نمایش فیلم سینمایی در مجامع و جشنواره‌های خارجی مستلزم اخذ پروانه نمایش است.