حضور مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در نمایشگاه مجازی قرآن کریم

حضور مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در نمایشگاه مجازی قرآن کریم

یکشنبه ۳۱ تیر - اقتصادی

مدیر انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: همزمان با آغاز نمایشگاه مجازی قرآن کریم این مرکز با ۹۶ عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف اطلس‌ها، آثار ادبی، تاریخ شفاهی، ترجمه، عملیات‌ها و نبردها و پژوهش‌های موضوعی حضور فعال دارد.