حمایت از طرح ها و ایده ها مهمترین فعالیت پارک علم و فناوری است

حمایت از طرح ها و ایده ها مهمترین فعالیت پارک علم و فناوری است

پنج شنبه ۳۱ خرداد - سیاست

مدیر روابط عمومی و اموربین‌الملل پارک علم‌و فناوری استان قم گفت: پارک علم‌وفناوری ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه فناوری‌های سخت و نرم دارد و از جهت رونق اقتصاد دانش بنیان نیز همواره شایان توجه است.