حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران جنایت و نقض آشکار قوانین بین المللی است

حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران جنایت و نقض آشکار قوانین بین المللی است

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران-ایرنا- مقامات، مسوولان، نهادها، احزاب و تشکل‌ها دربیانیه‌هایی ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و به شهادت رساندن چندنفر ازسرداران ایران اسلامی تاکیدکرد: این اقدام رژیم اسرائیل یک جنایت و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و دربرابر افکار عمومی جهان به طور روزافزون و آشکارا نفرت نسبت به اعمال این رژیم دیو سیرت گسترده تر می شود.