خاطرات حاج حسین سراجان از مبارزان مردمی انقلاب اسلامی منتشر شد

خاطرات حاج حسین سراجان از مبارزان مردمی انقلاب اسلامی منتشر شد

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب «همیشه پشتیبان» خاطرات شفاهی حاج حسین سراجان؛ از مبارزان مردمی انقلاب اسلامی در خوزستان به نویسندگی علی هاجری منتشر شد.