خانواده «جین آستین» مخالف برده‌داری بود

خانواده «جین آستین» مخالف برده‌داری بود

سه شنبه ۰۵ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- نتایج یک پژوهش جدید نشان داد برخلاف تصورات پیشین، اعضای خانواده «جین آستین» نه تنها حامی برده‌داری نبودند بلکه به طور فعالانه در راستای لغو آن فعالیت می‌کردند.