«خانواده خلج» و روایتی از مشکلات تولید در ایران

«خانواده خلج» و روایتی از مشکلات تولید در ایران

یکشنبه ۳۱ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- مستند «خانواده خلج» به کارگردانی مشترک مریم الهامیان و مصطفی حاجی قاسمی، درباره خانواده‌ای است که پس از راه‌اندازی یک تولیدی دچار مشکل می‌شوند.