«خدا به روایت قرآن» منتشر شد

«خدا به روایت قرآن» منتشر شد

یکشنبه ۳۱ تیر - فرهنگی

«خدا به روایت قرآن» نوشته جک مایلز با ترجمه صالح طباطبایی منتشر شد.