خدمات رسانی عمومی روبوتاکسی‌ها در پکن آغاز شد 

خدمات رسانی عمومی روبوتاکسی‌ها در پکن آغاز شد 

شنبه ۰۲ تیر - علمی

شرکت چینی “بایدو” اولین شرکتی است که سرویس دهی تاکسی‌های خودران به عموم مردم را به صورت رسمی و بدون راننده مراقب آغاز کرده است.