خراسان رضوی می‌تواند بیش از ۵۰ درصد نیاز بازار ترکمنستان را تامین کند

خراسان رضوی می‌تواند بیش از ۵۰ درصد نیاز بازار ترکمنستان را تامین کند

دوشنبه ۰۷ اسفند - اقتصادی

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان گفت: استان خراسان رضوی به تنهایی می‌تواند بیش از ۵۰ درصد از نیاز بازار ترکمنستان را تأمین نماید و این مهم نشان از اهمیت استان خراسان رضوی دارد.