خرمشهر متعلق به تمام مردم ایران است

خرمشهر متعلق به تمام مردم ایران است

دوشنبه ۱۴ اسفند - فرهنگی

خمین – ایرنا – سُراینده شعر «ممد نبودی» و همرزم شهید «محمد جهان آرا» رزمنده دفاع مقدس و عملایت بیت المقدس گفت: خرمشهر متعلق به تمام مردم ایران است و آرزوی همه آزادی این شهر بود.