خستگی‌ناپذیری رئیسی برگرفته از ایمان توحیدی بود

خستگی‌ناپذیری رئیسی برگرفته از ایمان توحیدی بود

پنج شنبه ۳۱ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- پژوهشگر مذهبی گفت: سید شهیدان خدمت به پشتوانه ایمان توحیدی از تهدیدهای دشمن نمی‌ترسید و خستگی‌ناپذیری او هم برگرفته از ایمان به ناظر بودن خدا بود.