خط جدید گاز پتروشیمی ماهشهر، در آستانه بهره‌برداری

خط جدید گاز پتروشیمی ماهشهر، در آستانه بهره‌برداری

جمعه ۲۵ خرداد -

مدیر بهره‌برداری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اشاره به انجام عملیات توپک‌رانی روی خط لوله جدید گاز منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر گفت: خط جدید گاز صنایع پتروشیمی ماهشهر در آستانه بهره‌برداری است.