خوابی که جلوی ناآرامی در کشور را گرفت

خوابی که جلوی ناآرامی در کشور را گرفت

جمعه ۱۲ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- ناطق‌نوری رییس وقت مجلس و نامزد انتخابات ۱۳۷۶ ریاست‌جمهوری از خوابی عجیب در شب این انتخابات صحبت می‌کند. رویایی که به تعبیر او باعث تبریک به شخص برنده انتخابات یعنی سیدمحمدخاتمی شد.