خوکِ جرج اورول چگونه مزرعه حیوانات را به تسخیر درآورد؟

خوکِ جرج اورول چگونه مزرعه حیوانات را به تسخیر درآورد؟

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- امروز ۲۵ ژوئن ۲۰۲۲ سالروز تولد مردی است که دو رمان برجسته را به تاریخ ادبیات دنیا افزود. او در نوشته‌هایش نظام‌های تمامیت‌خواه را به شیوه‌ای رندانه روایت و تفسیر می‌کند. مزرعه حیوانات و ۱۹۸۴ دو اثر فاخر این نویسنده است. این متن نگاهی به رمان مزرعه حیوانات او دارد.