دانشمندان گونه‌ی جدیدی از اورانیوم کشف کردند!

دانشمندان گونه‌ی جدیدی از اورانیوم کشف کردند!

یکشنبه ۰۲ مهر - سیاست

دانشمندان موفق به کشف سبک‌ترین گونه‌ی اورانیوم تا به امروز شدند.