دانشمندان گونه‌ی جدیدی از اورانیوم کشف کردند!

دانشمندان گونه‌ی جدیدی از اورانیوم کشف کردند!

پنج شنبه ۰۴ مرداد - سیاست

دانشمندان موفق به کشف سبک‌ترین گونه‌ی اورانیوم تا به امروز شدند.