دانشگاه‌ها باید بودجه خود را از ارتباط با صنعت تامین کنند

دانشگاه‌ها باید بودجه خود را از ارتباط با صنعت تامین کنند

پنج شنبه ۱۱ آذر - سیاست

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: دانشگاهی که با پول دولت کار می‌کند هیچ تعاملی با جامعه خود ندارد. برای تغییر این اکوسیستم ابتدا باید تفکرات را تغییر و آن‌ها را به سمت نوآوری‌ها سوق داد و این تحول تنها به دست خود این افراد صورت می‌گیرد.