داور بخش نمایش: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان زنده و پویاست

داور بخش نمایش: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان زنده و پویاست

یکشنبه ۰۵ تیر - فرهنگی

همدان_ ایرنا_ داور بخش نمایش نوجوان بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان گفت: این جشنواره همچنان زنده و پویاست و نقش آن به عنوان رویدادی بین المللی را نمی توان در رشد تئاتر کودک و نوجوان کتمان کرد.