درخشش یک پروانه کیهانی زیبا

درخشش یک پروانه کیهانی زیبا

شنبه ۱۵ بهمن - سیاست

ناسا با انتشار تصویری از یک سحابی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: یک پروانه فضایی زیبا!