درخواست از دانشگاه‌ها برای ارائه راهکار در خصوص احیای زاینده‌رود

درخواست از دانشگاه‌ها برای ارائه راهکار در خصوص احیای زاینده‌رود

پنج شنبه ۱۱ آذر - سیاست

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در نامه‌ای به روسای تعدادی از دانشگاه‌ها، از این دانشگاه‌ها خواست که نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود را در  خصوص «احیای زاینده‌رود و حل مسائل این حوضه آبریز» به این مرکز ارسال کنند.